Uveďte příjmení a jméno zákazníka, který objednává servisní zásah
Uveďte ulici a číslo domu kde je spotřebič umístěn
Uveďte město a obec kde je spotřebič umístěn
Uveďte PSČ kde je spotřebič umístěn
Uveďte telefonní číslo na kterém Vás lze zastihnout
Uveďte svoji emailovou adresu
Vyberte druh opravy / instalaci
Zaškrtněte druh spotřebiče
Uveďte značku spotřebiče
Uveďte model spotřebiče
Uveďte katalogové číslo spotřebiče
Uveďte výrobní (sériové) číslo spotřebiče
Uveďte pokud spotřebič ukazuje chybové hlášení
Popište závadu spotřebiče